Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

2874 Z 81/2020 Os-3044/20, Stran 2167
Okrajno sodišče v Ljubljani je v zadevi zavarovanja terjatve upnice Republike Slovenije, matična št. 5854814000 (Ministrstvo za finance, Finančna uprava RS, Finančni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, Ljubljana), Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana - dostava, ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, zoper dolžnika Mirka Filipović, EMŠO 2504983500159, Carrer de la Mare de Déu de Port 6, Barcelona, zaradi zavarovanja terjatve 7.279,82 EUR s pp, sklenilo:
Dolžniku Mirku Filipoviću se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Tjaša Čarman, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 1. 10. 2020 

AAA Zlata odličnost