Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

1913 I 4153/2019 Os-2727/20, Stran 2167
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, matična št. 1198459000, davčna št. 86279670, Dunajska cesta 20, Ljubljana, proti dolžniku Marku Vraničar, EMŠO 1703980500777, Masarykova cesta 26, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave preživnine, sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Sandra Cico, Vodovodna cesta 99, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 18. 8. 2020 

AAA Zlata odličnost