Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

N 115/2020 Os-2865/20, Stran 2167
V nepravdni zadevi predlagatelja Branka Hebar, Priolova cesta 85, Fram, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Stamenkovič, odvetniška pisarna v Mariboru, zaradi razveljavitve zemljiškega pisma št. 31/2013, ki je bilo izdano na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Mariboru dn. št. 32365/2013 z dne 28. 3. 2013, in po katerem:
– se to zemljiško pismo, ustanovljeno na podlagi notarskega zapisa o ustanovitvi zemljiškega dolga št. SV 178/2013 z dne 7. 2. 2013, sklenjenega v pisarni notarke Ksenije Košar Bratuša, na nepremičnini parc. št. 97/10 k.o. 721 Morje, izstavi ustanovitelju zemljiškega dolga kot imetniku Branku Hebarju, rojenem 14. 8. 1970, Priolova cesta 85, Fram in se prenaša po odredbi,
– zakoniti imetnik tega zemljiškega pisma ima pravico od vsakokratnega lastnika nepremičnine – imetnika osnovnega pravnega položaja, pri katerem je vknjižen zemljiški dolg z ID 15419465 in iz vrednosti te nepremičnine zahtevati poplačilo denarnega zneska do višine 250.000,00 EUR z zapadlostjo do odpoklica.
To zemljiško pismo je izvršilni naslov za poplačilo navedene terjatve iz vrednosti navedene nepremičnine.
Sodišče poziva morebitne osebe, ki razpolagajo z zemljiškim pismom, da ga v roku 60 dni predložijo sodišču.
Zoper predlog za razveljavitev se lahko ugovarja v roku 60 dni od dneva objave tega oklica. Upravičenci iz listine morajo priglasiti svoje pravice iz listine (zemljiškega pisma) v roku 60 dni od dneva objave tega oklica.
Listina se bo razveljavila, če v določenem roku 60 dni ne bo predložena sodišču.
Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 9. 9. 2020 
 

AAA Zlata odličnost