Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

Ob-3008/20, Stran 2166
Direktorja družbe AUTA MAROCCHI transportne storitve d.o.o., družba z omejeno odgovornostjo, s poslovnim naslovom Koper, Ankaranska cesta 7B, 6000 Koper - Capodistria, matična številka: 2131838000, na podlagi 586. in 622.e člena Zakona o gospodarskih družbah (»ZGD-1«) objavljata obvestilo v zvezi s predvideno čezmejno združitvijo:
Dne 25. 9. 2020 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Kopru predložen načrt čezmejne združitve, ki je bil objavljen v zbirki listin dne 28. 9. 2020. Načrt je bil sklenjen v obliki notarskega zapisa notarke Mojce Tavčar Pasar, opr. št. SV 673/20, med:
– družbo AUTA MAROCCHI transportne storitve d.o.o., družba z omejeno odgovornostjo, s poslovnim naslovom Koper, Ankaranska cesta 7B, 6000 Koper - Capodistria, vpisana v sodnem/poslovnem registru Republike Slovenije pri AJPES, slovenska matična številka 2131838000, kot prevzeto družbo, in
– družbo AUTA MAROCCHI S.P.A., delniška družba, s sedežem v Trstu, Republika Italija in poslovnim naslovom Riva Cadamosto 8/1, 34147 Trst (TS), Republika Italija, vpisana pri Zbornici za gospodarstvo, industrijo, obrt in kmetijstvo Venezia Giulia pod številko 00686490327, kot prevzemno družbo.
Listine iz 2. točke drugega odstavka 622.e člena ZGD-1 so za prevzeto družbo shranjene v elektronski obliki v zbirki listin sodnega/poslovnega registra Republike Slovenije pri AJPES ter pri Okrožnem sodišču v Kopru, za prevzemno družbo pa pri Zbornici za gospodarstvo, industrijo, obrt in kmetijstvo Venezia Giulia.
Ker ima prevzemna družba v lasti vse poslovne deleže prevzete družbe in je torej njen edini družbenik, skladno s prvim odstavkom 622.f člena ZGD-1 soglasje skupščine prevzete družbe za čezmejno združitev ni potrebno in o njem edini družbenik prevzete družbe ne bo odločal.
Družbenik in upniki lahko na sedežu prevzete družbe uveljavljajo svoje pravice na način, kot to določa ZGD-1. Vsak upnik lahko uveljavlja svoje pravice v skladu in pod pogoji, kot so določeni s 622.j členom ZGD-1.
Na sedežu prevzete družbe AUTA MAROCCHI transportne storitve d.o.o., Koper, Ankaranska cesta 7B, 6000 Koper - Capodistria, bodo od objave tega obvestila do zasedanja skupščine prevzemne družbe, ki bo odločala o soglasju za čezmejno združitev, družbeniku in upnikom brezplačno na voljo popolne informacije o načinu uveljavljanja pravic ter omogočen brezplačen pregled načrta čezmejne združitve, letnih poročil družb, ki sta udeleženi pri čezmejni združitvi, za zadnja tri poslovna leta, skupno poročilo poslovodstev prevzete in prevzemne družbe o čezmejni združitvi, vmesne bilance družb, ki se čezmejno združujeta, na dan 30. 6. 2020 ter zaključno poročilo prevzete družbe, ko bo revidirano. Družbeniku in vsakemu upniku bo na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dan prepis zgoraj navedenih listin.
AUTA MAROCCHI transportne storitve d.o.o. direktor Igor Ivajnšič direktorica Sonja Grgič 

AAA Zlata odličnost