Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

Ob-3031/20, Stran 2158
Upravni odbor Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB) na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, št. 45I/94, 8/96, 18/98, 36/00, 127/06) in v skladu z določili 10. člena Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda NIB (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19) objavlja javni razpis za delovno mesto
direktor (m/ž)
javnega raziskovalnega zavoda Nacionalni inštitut za biologijo 
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– doktorat znanosti s področja dejavnosti inštituta
– znanje in sposobnosti za izvajanje funkcije strokovnega vodje inštituta
– znanje vsaj enega svetovnega jezika
– izpolnjevanje pogojev, predpisanih v 29. in 34. členu Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19).
Prijava naj vsebuje:
– življenjepis kandidata,
– kopijo dokazila o izobrazbi,
– dokazilo o izpolnjevanju pogojev za vodjo raziskovalnega projekta iz 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti,
– program dela in vizijo razvoja inštituta za petletno mandatno obdobje (v obsegu dveh do treh tipkanih strani).
Za dokazilo o izpolnjevanju pogojev za vodjo raziskovalnega projekta iz 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti šteje izpis iz baze SICRIS.
Mandat direktorja traja pet let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Nastop mandata je predviden s 1. 1. 2021.
Delovno razmerje bo sklenjeno za polni delovni čas.
Kandidat bo imenovan pod pogojem, da k njegovemu imenovanju poda soglasje Vlada Republike Slovenije.
Kandidati naj pošljejo svoje prijave, z dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Za razpis direktorja NIB«.
Rok za prijavo kandidatov je 26. 10. 2020.
Prijavljeni kandidati bodo o rezultatu razpisa obveščeni v roku 30 dni od objave razpisa.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Upravni odbor Nacionalnega inštituta za biologijo 

AAA Zlata odličnost