Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

Ob-3024/20, Stran 2158
Svet Osnovne šole dr. Franceta Prešerna, Šolska ulica 2, 1310 Ribnica, na podlagi sklepa 4. seje Sveta zavoda, dne 30. 9. 2020, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja na podlagi 53. člena in 145. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/21 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 21. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojo-izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica (Uradni list RS, št. 44/95 in 41/96 in spremembe).
Kandidat mora za imenovanje funkcije ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno s 43., 53., 107.a in 145. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – uradno prečiščeno besedilo.
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja, za polni delovni čas.
Kandidat mora k vlogi predložiti dokazila o izobrazbi, kratek življenjepis, opis dosedanjih izkušenj, program vodenja zavoda, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku ter potrdilo o spolni nedotakljivosti.
Predviden začetek dela je 14. 3. 2021.
Rok prijave je 8 dni od dneva objave razpisa.
Prijave pošljete v zaprtih ovojnicah na naslov Svet OŠ dr. Franceta Prešerna, Šolska ulica 2, 1310 Ribnica, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja«.
V tem razpisu se izraz kandidat uporablja kot nevtralni za ženski in moški spol.
Svet Osnovne šole dr. Franceta Prešerna 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti