Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

Ob-3011/20, Stran 2157
Na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) in 20. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mozirje (Uradni list RS, št. 76/09) ter 54. člena Poslovnika Sveta Osrednje knjižnice Mozirje, Svet Osrednje knjižnice Mozirje objavlja razpis za imenovanje
direktorja knjižnice (m/ž)
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju dela javnega zavoda,
– da ima sposobnost za vodenje in organiziranje dela,
– da ima opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske stroke,
– znanje slovenskega jezika in
– aktivno znanje enega tujega jezika.
Mandat direktorja traja pet let.
Kandidat/-ka mora prijavi priložiti naslednja pisna dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o opravljenem bibliotekarskem izpitu,
– izpis dosedanje delovne dobe,
– programske usmeritve in razvoj knjižnice v naslednjem obdobju,
– dokazilo o aktivnem znanju tujega jezika, v kolikor kandidat nima že opravljenega bibliotekarskega izpita.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati/-ke pošljejo v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Osrednje knjižnice Mozirje, Hribernikova ulica 1, 3330 Mozirje, z oznako »Prijava na razpis za direktorja«. O izboru bodo kandidati/-ke pisno obveščeni v zakonsko določenem roku.
Svet Osrednje knjižnice Mozirje 

AAA Zlata odličnost