Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020

Kazalo

I D 1255/1990 Os-2679/20, Stran 2107
V zapuščinski zadevi po pokojni Jeri Brodnik, rojeni 25. 2. 1910, umrli 16. 9. 1990, nazadnje stanujoči Roška cesta 3, Ljubljana, državljanki SFRJ in RS, gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja sledeči oklic neznanim upnikom.
Po do sedaj znanih podatkih v zapuščino sodi le nepremičnina – parcela 447, katastrska občina 1727 Poljansko predmestje. V postopku ni prijavljenih terjatev.
Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino ter, da lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in (2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.
Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, bo zapuščina prešla na Republiko Slovenijo, ki za zapustnikove dolgove ne odgovarja.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 8. 2020

AAA Zlata odličnost