Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020

Kazalo

III D 1835/2017 Os-2664/20, Stran 2106
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Mrak Sonji, hčerki Mrak Petra, rojeni dne 31. 8. 1953, EMŠO 3108953505424, umrli 2. 4. 2017, stan. Ulica bratov Komel 58, Ljubljana, državljanki Republike Slovenije.
Po pokojni ni znanih podatkov o osebah, ki bi prišli v poštev kot zakoniti dediči, tudi na oklic neznanim dedičem se ni javil nihče.
Morebitne upnike po pok. Mrak Sonji obveščamo, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustničinih obveznostih ter v 6 mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju (če prijavijo to zahtevo v zapuščinskem postopku in priložijo potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev).
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na podlagi 142.a člena Zakona o dedovanju ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 7. 2020

AAA Zlata odličnost