Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020

Kazalo

D 215/2019, D 309/2019 Os-2702/20, Stran 2106
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojnem Mišič Stanislavu, sinu Ivana, roj. 29. 9. 1941, drž. Republike Slovenije, nazadnje stanujočem v Kočevju, Ljubljanska cesta 9, umrlem 2. 7. 2019 v Radljah ob Dravi ter zapuščinski postopek po pokojnem Mišič Milanu, sinu Ivana, roj. 3. 5. 1951, drž. Republike Slovenije, nazadnje stanujočem v Kočevju, Trg Svetega Jerneja 2, umrlem 11. 11. 2019 v Kočevju.
Zapustnika nimata dedičev prvega dednega reda, njuna dediča drugega dednega reda pa sta se dediščini odpovedala. Tako po zakonitem dednem redu pridejo v poštev za dedovanje dediči tretjega dednega reda, to so potomci pred zapustnikoma umrlih dedov in babic (strici in tete, bratranci in sestrične zapustnikov oziroma njihovi potomci). Vendar pa so ti sodišču neznani, zato sodišče poziva s tem oklicem vse dediče tretjega dednega reda pokojnih Mišič Stanislava in Mišič Milana, da se v roku enega leta od objave tega oklica v Uradnem listu RS, na sodni deski tukajšnjega sodišča in spletni strani tukajšnjega sodišča javijo ter uveljavljajo svojo pravico do dediščine.
Po preteku oklicnega roka bo sodišče nadaljevalo ta zapuščinska postopka v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 17. 8. 2020

AAA Zlata odličnost