Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020

Kazalo

P 49/2020 Os-2853/20, Stran 2105
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni zadevi tožeče stranke Darje Trebec, Famlje 35, 6217 Vremski Britof, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Sikirica d.o.o. iz Sežane, zoper toženo stranko Franca-Karla Cetin, rojen 23. 12. 1925, Celle Bonpland 1241, Buenos Aires, Argentina, sedaj neznanega bivališča, ki ga zastopa odvetnik Miha Matijević iz Sežane, zaradi pridobitve lastninske pravice s priposestvovanjem (pcto. 2.500,00 €) po predlogu tožeče stranke za postavitev začasnega zastopnika toženi stranki na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku, toženi stranki Francu-Karlu Cetinu, rojen 23. 12. 1925, Celle Bonpland 1241, Buenos Aires, Argentina, sedaj neznanega bivališča, s sklepom z dne 9. 9. 2020 postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Miha Matijevića, Partizanska cesta 101, 6210 Sežana, ki bo toženo stranko v tem postopku zastopal vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da mu je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 9. 9. 2020

AAA Zlata odličnost