Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020

Kazalo

VL 37342/2019 Os-2895/20, Stran 2105
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Helena Pucelj, Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, proti dolžnici Idi Tavzelj, Nadlesk 11, Stari trg pri Ložu, ki ga zastopa zak. zast. začasna zastop. Sabina Palčič, Pot na Ulako 7/a, Stari trg pri Ložu, zaradi izterjave 4.812,13 EUR, sklenilo:
Dolžnici Idi Tavzelj, Nadlesk 11, Stari trg pri Ložu, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Palčič Sabina, Pot na Ulako 7/a, 1386 Stari trg pri Ložu.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2020

AAA Zlata odličnost