Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020

Kazalo

Ob-2965/20, Stran 2070
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) in skladno s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani https://www.ekosklad.si/cms/tinymce/upload/dokumenti/SPP.pdf), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja
spremembo 
javnega poziva za kreditiranje okoljskih naložb občanov 65OB19
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 65OB19 (Uradni list RS, št. 88/19) se spremeni tako, kot sledi:
Besedilo 5.a) točke (Višina razpisanih sredstev) se spremeni tako, da se glasi:
»Višina sredstev po tem pozivu znaša 30 milijonov EUR.«
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost