Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020

Kazalo

Ob-2952/20, Stran 2066
Na podlagi 33.–36. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 in 92/15), 17. člena Odloka o Ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Kočevje (Uradni list RS, št. 68/16) in sklepa Sveta zavoda Knjižnice Kočevje z dne 23. 9. 2020, Svet zavoda Knjižnice Kočevje objavlja razpis za prosto delovno mesto
direktorja 
javnega zavoda Knjižnica Kočevje 
Za razpisano delovno mesto direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba ustrezne smeri ali najmanj izobrazba 2. bolonjske stopnje,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje najmanj enega tujega jezika,
– najmanj pet let delovnih izkušenj in poznavanje področja dela knjižnice,
– opravljen strokovni izpit iz bibliotekarstva,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Kandidati morajo k pisni vlogi predložiti:
– program dela zavoda za mandatno obdobje,
– dokazilo o izobrazbi,
– opis dosedanjih delovnih izkušenj,
– dokazilo o opravljenem bibliotekarskem izpitu,
– kratek življenjepis.
Mandat direktorja traja pet let in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
Pisne vloge z vsemi navedenimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in programom dela naj kandidati pošljejo v 8 dneh od objave javnega razpisa na naslov: Knjižnica Kočevje, Svet Knjižnice Kočevje, Trg zbora odposlancev 26, 1330 Kočevje, z oznako: »Prijava za razpis – ne odpiraj«.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet zavoda Knjižnice Kočevje 

AAA Zlata odličnost