Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2020 z dne 21. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2020 z dne 21. 8. 2020

Kazalo

Ob-2690/20, Stran 1813
Sprememba 
1. Povabilo k oddaji prijave
Šolski center Nova Gorica, Cankarjeva ulica 10, 5000 Nova Gorica, na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP), Sklepa Vlade RS številka 41100-1/2020/3 ter Koncesijskega akta o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Nova Gorica (Uradni list RS, št. 88/20, v nadaljevanju: koncesijski akt) objavlja spremembo objave javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Nova Gorica (Uradni list RS, št. 91/20).
Popravi se besedilo objave javnega razpisa kot sledi:
V drugem odstavku 3. poglavja objave se datum 25. 8. 2020 nadomesti z datumom 11. 9. 2020, na način, da se besedilo glasi: Končni rok za prejem prijav je 11. 9. 2020 do 10. ure.
V četrtem odstavku 3. poglavja objave se datum 25. 8. 2020 nadomesti z datumom 11. 9. 2020, na način, da se besedilo glasi: Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Šolski center Nova Gorica, Cankarjeva ulica 10, 5000 Nova Gorica, dne 11. 9. 2020 ob 10.05.
Vso preostalo besedilo objave ostane nespremenjeno.
Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.
Šolski center Nova Gorica 

AAA Zlata odličnost