Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2020 z dne 21. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2020 z dne 21. 8. 2020

Kazalo

Ob-2677/20, Stran 1813
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, objavlja
popravek 
javnega razpisa za podporo planinski športni in večnamenski rekreacijski infrastrukturi 
1. Črta se sedemnajsta alineja 2. točke.
2. V tretjem odstavku točke 3.1. se v zadnjem stavku črta besedilo »ali prostovoljnega dela«.
3. V drugem odstavku točke 3.3. se črta besedilo »ali s prostovoljnim delom«.
4. Črta se deveti odstavek točke 3.3.
5. Črta se besedilo točke 3.3.1. in 3.3.2.
6. Črta se druga alineja točke 3.4., v prvi alineji se namesto vejice postavi pika.
7. Besedilo petega odstavka točke 3.5.1. se nadomesti z novim, ki se glasi: »Ministrstvo bo upoštevalo zahtevek za izplačilo, ki se bo nanašal na zaključena in plačana gradbeno-obrtniška-inštalacijska dela.«
8. Črta se šesti odstavek točke 3.5.1.
9. Sedmi do deseti odstavek točke 3.5.1. postanejo šesti do deveti odstavek.
10. V novem šestem odstavku točke 3.5.1. se datum »31. 12. 2020« nadomesti z datumom »31. 12. 2022«.
11. V drugem odstavku točke 4.1. se datum »11. 12. 2020« nadomesti z datumom »27. 11. 2020«.
12. V 4. točki točke 6.3. se datum 11. 12. 2022« nadomesti z datumom »31. 12. 2022«.
13. V točki 6.4. Dokazila in način preverjanja pogojev, se v tabeli Pogoji, ki jih mora izpolnjevati operacija, v 4. vrstici, »11. 12. 2022« nadomesti z datumom »31. 12. 2022«.
14. V 8. točki se besedilo »v roku 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »do 8. septembra 2020«.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost