Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2020 z dne 14. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2020 z dne 14. 8. 2020

Kazalo

VIII Pg-1156/2020 Os-2629/20, Stran 1808
1. Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, pod opravilno št. VIII Pg 1156/2020 odloča v pravdni zadevi tožeče stranke: Republika Slovenija, ki jo zastopa Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, zoper toženo stranko: 1. Peter Skolnik, Šentrupert 49, 3271 Šentrupert, 2. Jože Cank, Samova ulica 7, 3000 Celje, in 3. V&B Svetovanje d.o.o., matična št. 6137563000, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, zaradi odvzema premoženja nezakonitega izvora v višini 639.143,49 EUR.
2. Predmet tožbe je naslednje premoženje:
– ID znak parcela 3615615, ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 1587, k.o. 984 Letuš, katere lastnik je Peter Školnik v deležu 1/3, v celoti
– ID znak parcela 5092672, ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 880/3, k.o. 993 Založe, katere lastnik je Peter Školnik v deležu 1/1, v celoti
– ID znak parcela 2066013, ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. *174, k.o. 1072 Šmiklavž, katere lastnik je Peter Školnik v deležu 21/160, v celoti
– ID znak parcela 3914659, ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 602, k.o. 1072 Šmiklavž, katere lastnik je Peter Školnik v deležu 21/160, v celoti
– ID znak dela stavbe 5603739, ki v naravi predstavlja del 22 stavbe 1431, k.o. 1082 Teharje, katerega lastnik je Peter Školnik v deležu 1/1, v celoti
– ID znak parcela 1706560, ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 68/43, k.o. 1149 Voduce, katere lastnik je Peter Školnik v deležu 1/1, v celoti
– ID znak parcela 2308778, ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 221/4, k.o. 1862 Radeče, katere lastnik je Peter Školnik v deležu 1/1, v celoti
– ID znak parcela 2140287, ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 236/6, k.o. 1862 Radeče, katere lastnik je Peter Školnik v deležu 1/1, v celoti
– ID znak parcela 125752, ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 236/15, k.o. 1862 Radeče, katere lastnik je Peter Školnik v deležu 1/1, v celoti
– ID znak parcela 3579084, ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 471, k.o. 1862 Radeče, katere lastnik je Peter Školnik v deležu 1/12, v celoti
– ID znak parcela 1395338, ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 472, k.o. 1862 Radeče, katere lastnik je Peter Školnik v deležu 1/12, v celoti
– ID znak parcela 4418069, ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 473, k.o. 1862 Radeče, katere lastnik je Peter Školnik v deležu 1/12, v celoti
– ID znak parcela 2964158, ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 573/22, k.o. 1138 Šentjur pri Celju, katere lastnik je Peter Školnik v deležu 1/1, v celoti
– ID znak dela stavbe 5656193, ki v naravi predstavlja del 1 stavbe 297, k.o. 1178 Rogatec, katere lastnik je Peter Školnik v deležu 1/2, v celoti
– ID znak dela stavbe 5656195, ki v naravi predstavlja del 2 stavbe 297, k.o. 1178 Rogatec, katere lastnik je Peter Školnik v deležu 1/2, v celoti
– ID znak dela stavbe 5426454, ki v naravi predstavlja del 11 stavbe 1560, k.o. 753 Slovenska Bistrica, katere lastnik je Peter Školnik v deležu 1/2, v celoti
– ID znak parcela 3946303, ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 965/22, k.o. 1075 Ostrožno, katere lastnik je Jože Cank v deležu 1/1, v celoti
– ID znak parcela 167333, ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 601/11, k.o. 1056 Dobrna, katere lastnik je Jože Cank v deležu 4/5, v celoti
– ID znak parcela 4785009, ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. *798, k.o. 1075 Ostrožno, katere lastnik je Jože Cank v deležu 1/1, v celoti
– Audi A6, reg. št. CE NM-135, leto izdelave 2005, št. šasije WAUZZZ4F35N107616, katerega lastnik je Peter Školnik
– Audi A4, reg. št. CE AV-403, leto izdelave 2005, št. šasije WAUZZZ8E35A113165, katerega lastnik je Peter Školnik
– Opel Vectra, reg. št. CE MN-105, leto izdelave 2000, št. šasije WOLOJBF19Y1122240, katerega lastnik je Peter Školnik
– motorni čoln znamke ASTOR 47, reg. št. KP-377, leto izdelave 1994, serijska številka 4729, katerega lastnica je družba V&B Svetovanje d.o.o., Ljubljana.
3. Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom, opravilna št. VIII Pg 1156/2020 z dne 6. 8. 2020, izdalo sklep o začasnem zavarovanju premoženja iz 2. točke tega oklica, to je s prepovedjo lastniku odtujitve in obremenitve nepremičnin in z zaznambo te prepovedi v zemljiški knjigi; s prepovedjo lastniku odtujitve in obremenitve vozil in z zaznambo te prepovedi v registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (AJPES) ter s prepovedjo lastniku odtujitve in obremenitve plovila in z zaznambo te prepovedi v vpisniku čolnov (pri Ministrstvu za promet, Upravi RS za pomorstvo), s tem, da ta odredba o začasnem zavarovanju premoženja velja za čas do 30 dni po pravnomočnosti odločitve v obravnavani zadevi.
4. Osebe, ki imajo na zgoraj navedenem premoženju kakšne pravice in niso vedele oziroma niso mogle vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito, lahko v treh mesecih po objavi tega oklica podajo izjavo o vstopu v pravdo v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek, glede sospornikov in udeležbe drugih oseb v pravdi.
5. Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za podajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi ugotovljenega nezakonitega izvora ter pravico izpodbijati civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe na njihove pravice, ali pravne koristi, o katerih še ni bilo pravnomočno odločeno (32. člen ZOPNI).
6. V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe o odvzemu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki, ki so začeli postopke iz drugega odstavka 33. člena ZOPNI, in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene terjatve do lastnika premoženja, ali pravice do ločenega poplačila izvzetega premoženja, predlagajo Državnemu pravobranilstvu Republike Slovenije poplačilo iz odvzetega premoženja, razen če so v času pridobitve upravičenja vedeli ali bi mogli vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito (peti odstavek 33. člena ZOPNI).
7. Dan objave oklica v Uradnem listu RS: 14. 8. 2020.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 8. 2020

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti