Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2020 z dne 14. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2020 z dne 14. 8. 2020

Kazalo

VL 46677/2020 Os-2499/20, Stran 1805
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Heta Asset Resolution d.o.o., Dunajska cesta 167, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Fiht Sonja Buzadžić, Regentova ulica 4, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Milka Kučer, Regentova ulica 4, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Doroteja Dragar, Ulica borcev 7, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Janika Balo, Regentova ulica 4, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Branka Košar, Kettejeva ulica 21, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Robert Sever, Regentova ulica 4, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Erika Dečman, Regentova ulica 4, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Renata Krajnc, Regentova ulica 4, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Ljudmila Helbl, Regentova ulica 4, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Milan Devič, Regentova ulica 4, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Viljenka Briški, Ulica Marije Hvaličeve 26, Ljubljana, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Ana Tušek, Regentova ulica 4, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Sabina Golub, Regentova ulica 4, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Štefka Hohler, Regentova ulica 4, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Katja Kikel, Regentova ulica 4, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Jože Požar, Regentova ulica 4, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Boštjan Arnuš, Dobravska cesta 3, Selnica ob Dravi, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Stanislav Šedivi, Regentova ulica 4, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Dušanka Vukolić, Regentova ulica 4, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Drago Mernik, Regentova ulica 4, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Marta Knafelc, Regentova ulica 4, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Urban Dragar, Ulica borcev 7, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Jure Rus, Tržaška cesta 286b, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Albina Masten, Regentova ulica 4, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Franc Knafelc, Regentova ulica 4, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Roman Mesner, Regentova ulica 4, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Erika Požar, Regentova ulica 4, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Eldina Kert, Regentova ulica 4, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Slavko Masten, Regentova ulica 4, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Ivan Zorec, Gačnik 85A, Pesnica pri Mariboru, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Janja Štuhec, Regentova ulica 4, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Stanislav Arnejčič, Regentova ulica 4, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Alojzija Trstenjak, Regentova ulica 4, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Marko Štingl, Regentova ulica 4, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Nino Sever, Regentova ulica 4, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Jože Ramšak, Vengustova ulica 12, Ljubečna, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Manica Sancin, Regentova ulica 4, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Elizabeta Gruber, Regentova ulica 4, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Vladimir Hohler, Regentova ulica 4, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Martjeta Šibila, Regentova ulica 4, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Marjeta Šuler, Regentova ulica 4, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Marija Balo, Regentova ulica 4, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Pavlina Meško, Regentova ulica 4, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Simona Mernik, Regentova ulica 4, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Vera Leskovar, Regentova ulica 4, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Milan Krašovic, Regentova ulica 4, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Vincenc Štuhec, Regentova ulica 4, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Nataša Gros, Regentova ulica 4, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Elizabeta Gajžler, Regentova ulica 4, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Franc Trstenjak, Regentova ulica 4, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Aleš Florjanović, Regentova ulica 4, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Ana Kužner, Cesta v Tomaž 6A, Vojnik, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Mateja Gruber, Regentova ulica 4, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Marjeta Radinović, Gaj nad Mariborom 47B, Bresternica, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Mitja Kranjec, Tomšičeva ulica 30, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Mitja Mernik, Regentova ulica 4, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Angela Wolf, Regentova ulica 4, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Eurolook-gradbene storitve Ivan Zorec s.p., Gačnik 85A, Pesnica pri Mariboru, po odv. Odvetnik Alen Naglič, Mestni trg 10A, Slovenske Konjice, proti dolžniku Leonu Škrjanec, Regentova ulica 4, Maribor, zaradi izterjave 216,44 EUR sklenilo:
Dolžniku Leonu Škrjanec, Regentova ulica 4, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Miha Strmčnik, Partizanska cesta 11, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 7. 2020

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti