Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2020 z dne 14. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2020 z dne 14. 8. 2020

Kazalo

Ob-2633/20, Stran 1803
Svet zavoda Šolskega centra Krško-Sevnica, Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško, na podlagi sklepa št. 9k/2/61 z dne 8. 7. 2020 razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
OE Gimnazije Krško z možnostjo imenovanja na mesto direktorja/direktorice zavoda Šolski center Krško-Sevnica
– Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj)
– pogoj, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šestih mesecev in
– pogoj, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole kot organizacijske enote in centra.
Predviden začetek dela je 1. 1. 2021.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.
Kandidati/-ke morajo k vlogi priložiti program vodenja in vizijo šole kot organizacijske enote/centra.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, izpis dejstev iz kazenske evidence, potrdila o dosedanjih delovnih izkušnjah) in s kratim življenjepisom pošljite do torka, 25. 8. 2020, na naslov: Svet zavoda Šolski center Krško-Sevnica, Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško, s pripisom »Za razpis ravnatelja/ravnateljice GIM«.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
O izbiri bodo kandidati/-ke obveščeni/-e v roku 4 mesecev od dneva objave razpisa.
Svet zavoda Šolskega centra Krško-Sevnica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti