Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2020 z dne 14. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2020 z dne 14. 8. 2020

Kazalo

Št. IZP1-312/20 Ob-2631/20, Stran 1802
Na podlagi 16. člena Statuta Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Svet Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino objavlja prosto delovno mesto
strokovnega direktorja zavoda 
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– izobrazba medicinske smeri, pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– specialist transfuzijske medicine,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na zahtevnih strokovnih področjih,
– nekaznovanost.
Pri imenovanju strokovnega direktorja Svet Zavoda upošteva naslednje kriterije:
– izkušnje pri strokovnem, pedagoškem in raziskovalnem delu na področju transfuzijske medicine,
– sposobnost predstavljati Zavod na strokovnem področju v nacionalnem in mednarodnem merilu.
Izbrani kandidat bo imenovan za štiri leta.
Pričetek dela: skladno s sklepom o imenovanju, ki ga sprejme Svet Zavoda na predlog direktorja, ki si predhodno pridobi mnenje Strokovnega sveta Zavoda.
K prijavi mora kandidat priložiti:
– življenjepis (v obliki Europass),
– program dela za mandatno obdobje,
– fotokopijo osebnega dokumenta,
– fotokopijo dokazil o izobrazbi,
– fotokopijo dokazila, iz katerega je razvidna delovna doba in vodstvene delovne izkušnje na strokovnih področjih,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in potrdilo, da kandidat ni bil obsojen na nepogojno kazen več kot 6 mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Pisne prijave z navedenimi prilogami naj kandidati pošljejo najkasneje v 20 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana, z obvezno oznako »Ne odpiraj! Razpis – strokovni direktor« na ovojnici.
Kandidati bodo pisno obvestilo prejeli v zakonskem roku.
V razpisu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
Svet Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti