Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2020 z dne 14. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2020 z dne 14. 8. 2020

Kazalo

Št. 302-4-0/2020/6 Ob-2626/20, Stran 1781
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, objavlja
dopolnitev javnega razpisa 
»Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2020«
Št. 302-4-0/2020/2 z dne 28. 2. 2020.
V Javnem razpisu »Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2020« se spremeni:
– besedilo v točki 3.2. Predmet javnega natečaja, tako da se glasi:
Predmet razpisa je izbor do največ 56 najboljših poslovnih modelov podjetnic začetnic, ki so svoje podjetje registrirale v letu 2019 in 2020 in še niso sodelovale na enakem razpisu v letu 2019.
– besedilo v točki 4. Ciljne skupine/upravičenci, tako da se glasi:
upravičene prejemnice so podjetnice začetnice, ki so v letu 2019 in 2020 registrirale svoje podjetje (d.o.o. ali s.p.) in so uspešno zaključile celotno usposabljanje ABC podjetništva (vsi moduli), ki ga organizirajo SPOT točke ter so se s svojo predstavitvijo poslovnega modela uvrstile med prvih 56 najbolje ocenjenih.
– besedilo v četrtem odstavku točke 7. Merila za ocenjevanje vlog, tako da se glasi:
Postopek poteka dvostopenjsko. Najprej komisija oceni prispele vloge po navedenih merilih za ocenjevanje in jih razvrsti po številu doseženih točk. Prijavitelji 56 vlog, ki bodo v okviru ocenjevanja na 1. stopnji dosegle višje število točk, bodo povabljeni na osebne predstavitve poslovnega modela in idej pred komisijo, ki bo izvedla ocenjevanje 56 vlog na 2. stopnji. Po osebnih predstavitvah bo komisija izbrala in s finančno spodbudo nagradila do največ 56 predstavljenih poslovnih modelov na podlagi njihovih osebnih predstavitev, kjer se bo ocenjevala izvirnost in prepričljivost predstavljenega poslovnega modela. Vloge, ki ne bodo povabljene na osebno predstavitev, se zaradi prenizkega števila doseženih točk na 1. stopnji ocenjevanja, zavrne.
– besedilo v šestem odstavku točke 7. Merila za ocenjevanje vlog, tako da se glasi:
Na podlagi seštevka ocen obeh stopenj ocenjevanja, bo komisija predlagala dodelitev spodbude največ 56 najboljšim prijaviteljem poslovnih modelov. Vloge, ki ne bodo predlagane za dodelitev spodbude, se zaradi prenizkega števila doseženih točk, zavrne.
– besedilo v točki 8. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago, tako da se glasi:
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 168.000 EUR. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, PP 0207 – spodbujanje ženskega podjetništva, za leto 2020.
Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.
SPIRIT Slovenija, javna agencija 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti