Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2020 z dne 7. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2020 z dne 7. 8. 2020

Kazalo

0237 In 326/2012 Os-1779/20, Stran 1776
Izvršilna zadeva upnice Sberbank banke d.d. (prej Banka Volksbank d.d.), Dunajska cesta 128A, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Zaman in partnerji d.o.o., Trdinova ulica 4, Ljubljana, proti dolžniku: Seikomar špedicija in agencija, d.o.o., Ankaranska cesta 5B, Koper - Capodistria; Seiko Scagnetti Furman, Ankaranska cesta 5B, Koper; Rok Kunaver, Črna vas 89, Črna vas; Grega Kunaver, Črna vas 89, Črna vas, zaradi izterjave 89.972,48 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Kopru je s sklepom opr. št. In 326/12 z dne 11. 3. 2020 dolžnici Seiko Scagnetti Furman, EMŠO 1010964505402, Ankaranska 5b, Koper - Capodistria - dostava, ki je neznanega bivališča, postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Gianija Flega iz Kopra.
Začasni zastopnik je bil drugi dolžnici postavljen na podlagi prvega odstavka 82. člena v zvezi s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju), ki določa, da sodišče postavi začasnega zastopnika, če je prebivališče tožene stranke, ki nima pooblaščenca, neznano.
Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal v postopku vse do takrat, dokler stranke ali njihovi pooblaščenci ne nastopijo pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je toženi stranki postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 11. 3. 2020

AAA Zlata odličnost