Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2020 z dne 7. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2020 z dne 7. 8. 2020

Kazalo

Ob-2612/20, Stran 1772
Na podlagi 30. člena Statuta Kemijskega inštituta objavljamo javni razpis za imenovanje
pomočnika/-ce direktorja za ekonomsko-finančne zadeve
Pomočnika/-co direktorja imenuje direktor Kemijskega inštituta za čas svojega mandata.
Posebne zahteve:
– univerzitetna (VII/2) stopnja ekonomske izobrazbe,
– vsaj pet let ustreznih strokovnih izkušenj in tri leta izkušenj na vodilnih položajih,
– aktivno znanje angleškega jezika.
Informacije so kandidatom/-kam na voljo v kadrovski službi Kemijskega inštituta, na tel. 01/47-60-217.
Dela in naloge:
– sooblikovanje poslovne politike Inštituta,
– vodenje finančne politike Inštituta,
– vodenje in koordinacija ekonomsko-finančnega sektorja,
– vodenje priprave obdobnih poročil za notranje in zunanje uporabnike,
– vodenje priprave finančnih planov,
– druga dela po navodilih nadrejenega.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/-ke z izkušnjami iz organizacij, ki se ukvarjajo z raziskovalno ali razvojno dejavnostjo in osebe z izkušnjami pri delu v javnih zavodih ali primerljivih organizacijah.
Trajanje zaposlitve: do izteka mandata direktorja, ki izteče dne 4. 11. 2025, s štirimesečno poskusno dobo in z možnostjo ponovnega imenovanja.
Pisne prijave z ustreznimi dokazili pošljite do 22. 8. 2020 na naslov: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1001 Ljubljana, z oznako »Razpis – Pomočnik/-ca direktorja za ekonomsko-finančne zadeve«.
Kandidati/-ke bodo o izbiri obveščeni/-e v 8 dneh od dneva odločitve.
Kemijski inštitut 

AAA Zlata odličnost