Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020

Kazalo

Ob-2589/20, Stran 1716
Poslovodstvo prevzete družbe ALPE-ADRIA Pharma d.o.o., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana, matična številka: 5810051000, v skladu z drugim odstavkom 622.e člena (v zvezi s 586. členom) Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavlja obvestilo o predložitvi načrta čezmejne združitve registrskemu organu.
Prevzeta družba in družba, ki izide iz čezmejne združitve – prevzemna družba Herba Chemosan Apotheker-AG, sta dne 30. 6. 2020 sprejeli načrt čezmejne združitve v obliki notarskega zapisa št. 2036 v notarski pisarni notarja mag. Johannesa Diwalda iz Dunaja, Avstrija. Načrt čezmejne združitve je bil dne 29. 7. 2020 predložen registrskemu organu – sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani.
Podatki iz 1. točke drugega odstavka 622.e člena ZGD-1:
– Prevzeta družba – pravnoorganizacijska oblika: družba z omejeno odgovornostjo po slovenskem pravu; firma: ALPE-ADRIA PHARMA farmacevtsko podjetje d.o.o.; sedež: Ljubljana, Slovenija.
– Prevzemna družba – pravnoorganizacijska oblika: delniška družba po avstrijskem pravu; firma: Herba Chemosan Apotheker-AG; sedež: Dunaj, Avstrija.
Podatki iz 2. točke drugega odstavka 622.e člena ZGD-1:
– Prevzeta družba – registrski organ (pri katerem so shranjene listine iz drugega odstavka 3. člena Direktive 68/151/EGS): sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani; številka, pod katero je prevzeta družba vpisana v register: 5810051000 (matična številka).
– Prevzemna družba – registrski organ (pri katerem so shranjene listine iz drugega odstavka 3. člena Direktive 68/151/EGS): sodni register Gospodarskega sodišča na Dunaju; številka, pod katero je prevzemna družba vpisana v register: FN 84007 s (registrska številka).
Podatki iz 3. točke drugega odstavka ter iz četrtega odstavka 622.e člena (v zvezi s 586. členom) ZGD-1:
– Upnikom in imetnikom poslovnih deležev (oziroma delničarjem) zadevnih družb je vsak delovnik med 9. in 12. ter 13. in 16. uro na poslovnem naslovu prevzete družbe (in na poslovnem naslovu prevzemne družbe) na voljo brezplačen vpogled v: načrt čezmejne združitve z dne 30. 6. 2020, vključno z zaključnim poročilom prevzete družbe ter statutom prevzemne družbe; letna poročila prevzete in prevzemne družbe za zadnja tri poslovna leta; poročili poslovodstev prevzete in prevzemne družbe o čezmejni združitvi; poročilo o reviziji čezmejne združitve, ki ga je za prevzeto družbo pripravila družba REVIZIJA d.o.o.; ter druge listine v skladu z drugim odstavkom 586. člena ZGD-1. Upniki in imetniki poslovnih deležev (oziroma delničarji) lahko (najpozneje naslednji delovni dan) brezplačno prejmejo prepise navedenih listin.
– Upniki in imetniki poslovnih deležev (oziroma delničarji) zadevnih družb lahko na zgoraj opisan način brezplačno pridobijo tudi vse druge, popolne informacije o zadevni čezmejni združitvi, o svojih pravicah, ki jih lahko uveljavljajo v skladu z ZGD-1 ter o načinu uveljavitve le-teh.
– Upniki zadevnih družb lahko svoje pravice uveljavljajo v skladu s, in pod pogoji iz, 622.j člena (ter 592. člena) ZGD-1. Upniki prevzete družbe imajo pravico zahtevati zavarovanje za svoje nezapadle, negotove ali pogojne terjatve, če tako zavarovanje zahtevajo v enem mesecu od dneva predmetne objave v Uradnem listu Republike Slovenije in če verjetno izkažejo, da je zaradi čezmejne združitve ogrožena izpolnitev njihovih terjatev.
Poslovodstvo družbe 
ALPE-ADRIA Pharma d.o.o.
Jan Primožič (po pooblastilu) 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti