Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020

Kazalo

Št. 303-20/2020/49 Ob-2588/20, Stran 1671
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo) in Spremenjene odločitve o podpori št. 8-2/1/MIZŠ/1 za javni razpis za izbor operacij: »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021« Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, št. 3032-83/2015/82 z dne 29. 7. 2020, Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
popravek 
javnega razpisa za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021« 
1. V javnem razpisu »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021« objavljenem v Uradnem listu RS, št. 85/20 dne 12. 6. 2020, se v točkah:
a. »2.1.3. Cilj sklopa A – PVZ javnega razpisa« besedilo prvega odstavka nadomesti z besedilom »Operacije sklopa A – PVZ se bodo izvajale v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRVS) in v kohezijski regiji Zahodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRZS), ob upoštevanju lokacije izvajanja aktivnosti, ki je določena s sedežem posameznega prijavitelja.«. Besedilo drugega odstavka se nadomesti z besedilom »Način delitve sredstev po regijah: 50 % za KRVS in 50 % za KRZS od okvirne višine sredstev, ki so na razpolago za javni razpis. Sredstva niso prenosljiva med kohezijskima regijama.« V tretjem odstavku, kjer je naveden cilj javnega razpisa, se besedilo »Cilj javnega razpisa v okviru sklopa A – PVZ je zaposlitev 60 pomočnikov vzgojiteljev začetnikov v KRZS« nadomesti z besedilom »Cilj javnega razpisa v okviru sklopa A – PVZ je zaposlitev 120 pomočnikov vzgojiteljev začetnikov, 60 v KRVS in 60 v KRZS«.
b. »2.2.3. »Cilj sklopa B – UZ javnega razpisa« besedilo drugega odstavka nadomesti z besedilom »Način delitve sredstev po regijah: 37,5 % za KRVS in 62,5 % za KRZS od okvirne višine sredstev, ki so na razpolago za javni razpis. Sredstva niso prenosljiva med kohezijskima regijama.«. V tretjem odstavku, kjer je naveden cilj javnega razpisa, se besedilo »Cilj javnega razpisa v okviru sklopa B – UZ je zaposlitev 62 učiteljev začetnikov, 12 v KRVS in 50 v KRZS« nadomesti z besedilom »Cilj javnega razpisa v okviru sklopa B – UZ je zaposlitev 80 učiteljev začetnikov, 30 v KRVS in 50 v KRZS«.
c. »6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis«, kjer je v prvih dveh odstavkih opredeljena višina sredstev, besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za sklop A – PVZ javnega razpisa znaša največ do 966.000,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih v proračunskem letu 2021 naslednja:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 483.000,00 EUR, od tega:
− 386.400,00 EUR s PP 150040 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-EU (80,00 %) in
− 96.600,00 EUR s PP 150042 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V- slovenska udeležba (20,00 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 483.000,00 EUR, od tega:
− 386.400,00 EUR s PP 150041 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-EU (80,00 %) in
− 96.600,00 EUR s PP 150043 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za sklop B – UZ javnega razpisa znaša največ do 1.440.000,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih v proračunskem letu 2021 naslednja:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 540.000,00 EUR, od tega:
− 432.000,00 EUR s PP 150040 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-EU (80,00 %) in
− 108.000,00 EUR s PP 150042 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 900.000,00 EUR, od tega:
− 720.000,00 EUR s PP 150041 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-EU (80,00 %) in
− 180.000,00 EUR s PP 150043 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).«
2. V skladu s tem popravkom se uskladi tudi razpisna dokumentacija, ki je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-operacij-prva-zaposlitev-na-podrocju-vzgoje-in-izobrazevanja-2021/.
3. Ta popravek začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti