Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020

Kazalo

D 140/2016 Os-2259/20, Stran 1667
Pri tem sodišču je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Mihaelu Hrastu, sinu Simona, rojenem 29. 9. 1896, nazadnje stanujočem na Livku 24, Kobarid, ki je bil s sklepom Okrajnega sodišča v Tolminu, opr. št. N 41/2014 z dne 6. 4. 2016, razglašen za mrtvega z dnem 30. 9. 1966.
Glede na to, da ni znanih podatkov o osebah, ki bi prišli v poštev kot zakoniti dediči (tudi na oklic neznanim dedičem se ni javil nihče), sodišče morebitne zapustnikove upnike obvešča, da lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju. Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obveznostih lahko upniki pridobijo pri naslovnem sodišču.
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo zapuščina postala last Republike Slovenije, ki na podlagi 142.a člena Zakona o dedovanju ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 15. 6. 2020

AAA Zlata odličnost