Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020

Kazalo

I D 1259/2019 Os-1532/20, Stran 1666
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim sodiščem v Mariboru po dne 14. 7. 2019 umrli Justini Lašič, roj. 7. 10. 1921, drž. RS, samska, nazadnje stan. Ptujska cesta 23a, Rače, pridejo v poštev kot dediči II. dednega reda po zapustnici tudi potomki zap. pokojnega brata Friderika Lašiča, Zdenka Lašič in Vidica Lašič oziroma njuni potomci neznanih imen in naslovov v tujini ter potomki zapustničinega pokojnega brata Vincenca Lašiča, oziroma morebitni njuni potomci neznanih imen in naslovov v tujini (domnevno v Švici).
Sodišče zato poziva potomke in nadaljnje potomce zap. pokojnih bratov Friderika in Vincenca Lašiča neznanih imen in naslovov oziroma vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine oziroma do sodelovanja v zapuščinskem postopku po pokojni Justini Lašič, da se v roku enega leta od objave tega oklica priglasijo sodišču v zadevi pod opr. št. I D 1259/2019, v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in ga zaključilo na podlagi razpoložljivih podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 2. 2020

AAA Zlata odličnost