Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020

Kazalo

II D 875/2012 Os-2228/20, Stran 1666
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici mag. Valentini Omahen v zapuščinski zadevi po pok. Jožefi Kajzer, roj. 8. 4. 1923, umrla 9. 2. 2012, nazadnje stanujoča na naslovu Prušnikova ulica 62, Ljubljana, drž. Republike Slovenije, dne 2. 6. 2020 sklenilo, da se dedičem Mileni Linhart, Toniju Kaiserju in Jakobu Kaiserju na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 163. in tretjim odstavkom 206. člena Zakona o dedovanju (ZD), postavi začasnega zastopnika-odvetnika Matjaža Kušarja, Ježica 27, Ljubljana, ker je naslov dedičev neznan, pooblaščencev pa nimajo.
Začasni zastopnik ima v tem postopku pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovane dediče zastopal od dneva postavitve vse do takrat, dokler dediči ali njihovi pooblaščenci ne nastopijo pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP, v zvezi s 163. členom ZD).
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2020

AAA Zlata odličnost