Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020

Kazalo

D 601/2018 Os-2382/20, Stran 1665
Pok. Jože (Giuseppe) Sodnik, roj. 17. 3. 1934, sin Andreja, iz Italije, Kroglje 16, Dolina, Trst, je dne 19. 4. 2009 umrl in ni zapustil oporoke.
V predmetni zapuščinski zadevi iz spisovnih podatkov izhaja, da je bil zapustnik Jože (Giuseppe) Sodnik rojen očetu Andreju Sodniku (roj. 17. 2. 1885, ki je umrl 14. 11. 1959, nazadnje stanujoč na Tinjanu 26, Škofije) in materi Anni Zerbo por. Sodnik. Zapustnikov dedek po očetovi strani je bil pok. Giovanni (Ivan) Sodnik iz Tinjana, Škofije (1846–1904). Zapustnikov pradedek pa pok. Michele Sodnik. Zapustnikov pok. oče Andrej Sodnik je imel dva brata in dve sestri, in sicer Uršulo Primožič roj. Sodnik (18. 10. 1878–7. 2. 1953) in Marijo Sodnik (roj. 9. 7. 1888) ter Ivana (Giovannija) Sodnika (roj. 13. 8. 1876) in Jožeta (Giuseppeja) Sodnika (6. 4. 1882–26. 4. 1946). Vsi navedeni so že davno pokojni.
Sodišču je znano, da je zapustnik imel sestro Marijo Sodnik poročeno Škrlj/Skerli (rojeno 10. 12. 1926, ki je umrla 29. 6. 2007, nazadnje stanujoča v Trstu, R. Italija). Navedena je zapustnika sinova, in sicer Bruna Skerli ter Stanislava Skerli, ki sta se dedovanju po zapustniku odpovedala.
Sodišču je nadalje znano, da je bil zapustnikov stric Jože (Giuseppe) Sodnik (6. 4. 1882–26. 4. 1946) poročen z Uršo Zerbo, s katero sta imela edino hčer Frančiško Zerbo poročeno Bizjak (rojeno 16. 6. 1918, ki je umrla 14. 6. 1986) in je zapustila moža Alberta Bizjaka (ki je umrl leta 2006) ter otroke Viljema Bizjaka, Marina Bizjaka in Nevenko Bizjak.
Glede na vse navedeno, sodišče išče zapustnikove dediče v III. dednem redu, in sicer potomce po pok. bratih in sestrah zapustnikovega očeta Andreja Sodnika, to je pok. zapustnikovih tetah Uršuli Primožič (roj. Sodnik) in Mariji Sodnik ter pok. zapustnikovem stricu Ivanu (Giovanniju) Sodniku. Poleg tega, sodišče išče tudi potomce po morebitnih pok. bratih in sestrah zapustnikove matere Anne Zerbo por. Sodnik.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28h, Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 29. 6. 2020

AAA Zlata odličnost