Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020

Kazalo

P 13/2019 Os-2361/20, Stran 1664
Okrajno sodišče v Škofji Loki je po okrajni sodnici Nataliji Prepeluh, v pravdni zadevi tožeče stranke: 1. Andrej Peklaj, Sinja Gorica 111, Vrhnika, ki jo zastopa Luka Skvarča, odvetnik v Cerknici, zoper toženo stranko: 1. Gabrijel Žakelj, 1861 Sagamore Drive, Ohio, US Euclid, OH, 44117, Združene države oz. 3610 Watson Rd., Indianapolis, Indiana, 46205, ZDA, 2. Janez Žakelj, 29019 Eddy Road, Ohio, US Willoughby Hills, OH 44092, Združene države, 3. Marija Žeklj, 2822 Trabar Drive, US Willoughby Hills, OH 44092, Združene države, 4. Marijan Žakelj, 3797 Five Mile Road, New York, US Allegany, NY 14706, Združene države, zaradi izstavitve zemljiškoknjižne listine, na podlagi prvega odstavka 82. člena v zvezi s četrto in peto točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, sklenilo:
Prvo toženi stranki Gabrijelu Žaklju, EMŠO: 2603945501050, 1861 Sagamore Drive, Ohio, US Euclid, OH, 44117, Združene države, se postavi začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Tomaža Piska, Mestni trg 38, Škofja Loka.
Začasni zastopnik bo zastopal prvo toženo stranko vse do takrat, dokler ne bo sam ali njegov pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 19. 6. 2020

AAA Zlata odličnost