Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020

Kazalo

0294 I 342/2017 Os-2448/20, Stran 1664
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, Ljubljana, zoper dolžnika Matijo Iskra, Bazoviška ulica 6, Nova Gorica (sedaj v postopku ugotavljanja prebivališča), zaradi izterjave denarne terjatve, dne 15. 5. 2020 sklenilo:
Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku se dolžniku Matiji Iskra, sedaj v postopku ugotavljanja prebivališča (Bazoviška ulica 6, Nova Gorica), postavi začasna zastopnica odv. Maja Krašovec Orel, Bevkov trg 6, Nova Gorica, ki bo dolžnika zastopala v izvršilni zadevi z opr. št. I 63/2019 vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 5. 2020

AAA Zlata odličnost