Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020

Kazalo

VL 35197/2020 Os-2459/20, Stran 1664
Okrajno sodišče v Ljubljani – Centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika A1 Slovenija, d.d., Šmartinska cesta 134B, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Odvetniška pisarna Monika Lipovec d.o.o., Bleiweisova cesta 30, Kranj, proti dolžniku Luki Ruperts, U Průhonu 1099/56, Praha 7 – Holešovice, ki ga zastopa zak. zast. Godnjov - Špik Renata – odvetnica, Kovorska cesta 31, Tržič, zaradi izterjave 1.238,23 EUR, sklenilo:
Dolžniku Luki Ruperts, U Průhonu 1099/56, Praha 7 – Holešovice se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Godnjov - Špik Renata – odvetnica.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 2020

AAA Zlata odličnost