Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020

Kazalo

VL 32740/2020 Os-2457/20, Stran 1663
Okrajno sodišče v Ljubljani – Centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika A1 Slovenija, d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Alenka Čeh Gerečnik, p.p. 1234, Maribor – poštni predali, proti dolžnici Aldini Nahić, Einspielerjeva ulica 6, Ljubljana, ki jo zastopa zak. zast. odv. Barbara Korošec Gorišek, Resljeva cesta 25, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 2.455,10 EUR, sklenilo:
Dolžnici Aldini Nahić, Einspielergjeva ulica 6, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Barbara Korošec Gorišek, Resljeva cesta 25, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 2020

AAA Zlata odličnost