Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020

Kazalo

2769 VL 81296/2015 Os-2417/20, Stran 1663
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Mastra storitveno podjetje d.o.o., matična št. 5541808000, davčna št. 71517570, Zaloška cesta 153, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Andrej Mrzel, po Odvetniška pisarna Peter Mele d.o.o., Resljeva cesta 25, Ljubljana, zoper dolžnika Mitya Kodermac, EMŠO 0905969500461, Sukhunvit Soi 4, Bangkok, Tajska (prej Puri Gopal, Brilejeva ul. 1, Ljubljana), zaradi izterjave 191,30 EUR s pp, sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Simona Zupan, Pražakova ulica 7, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2020

AAA Zlata odličnost