Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020

Kazalo

I D 512/2011 Os-2329/20, Stran 1662
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici mag. Valentini Omahen v zapuščinski zadevi po pok. Mariji Bezlaj, rojena 24. 1. 1907, umrla 13. 2. 1981, nazadnje stanujoča na naslovu Vrbljene 41, Ig, dne 16. junija 2020 sklenilo, da se dediču Janezu Mikljiču na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 163. in tretjim odstavkom 206. člena Zakona o dedovanju (ZD), postavi začasno zastopnico-odvetnico Vojko Lampič Božič, Jazbečeva pot 20, Črnuče, ker je naslov dediča neznan, pooblaščenca pa nima.
Začasna zastopnica ima v tem postopku pravice in dolžnosti zakonite zastopnice in bo imenovanega dediča zastopala od dneva postavitve vse do takrat, dokler dedič ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP, v zvezi s 163. členom ZD).
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2020

AAA Zlata odličnost