Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020

Kazalo

D 149/2018 Os-2367/20, Stran 1562
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojnem Rudolf Adolfu, sinu Franca, roj. 10. 4. 1941, drž. Republike Slovenije, nazadnje stanujočem v Kočevski Reki 14, umrlem 4. 4. 2018 v Ljubljani.
Zaradi neznanih dedičev prvega dednega reda je sodišče že izdalo oklic dne 4. 1. 2019, ki pa ni dal nobenega rezultata.
Glede na zgoraj navedeno so prišli v poštev za dedovanje po zakonu dediči drugega dednega reda, to so potomci pred zapustnikom umrlih zapustn. staršev. Zapustn. brat Rudolf Frančišek in zapustn. sestra Štefanič Marija sta se dediščini odpovedala, eventualni drugi dediči drugega dednega reda pa sodišču niso znani.
Sodišče zato s tem oklicem poziva eventualne zapustn. dediče drugega dednega reda, torej zapustn. brate in sestre, nečake in nečakinje oziroma njihove potomce, da se v roku enega leta od objave tega oklica v Uradnem listu RS, na sodni deski tukajšnjega sodišča in na spletni strani tukajšnjega sodišča, zglasijo ter uveljavljajo svojo pravico do dediščine.
Z ozirom na to, da obstaja velika verjetnost, da se na ta oklic ne bo javil noben dedič drugega dednega reda, sodišče s tem oklicem poziva tudi prav tako neznane zapustn. dediče tretjega dednega reda, to so potomci pred zapustnikom umrlih zapustn. dedov in babic (zapustn. strici in tete, bratranci in sestrične oziroma njihovi potomci), da se v roku enega leta od objave tega oklica v Uradnem listu RS, na sodni deski tukajšnjega sodišča in na spletni strani tukajšnjega sodišča, zglasijo ter uveljavljajo svojo pravico do dediščine.
Po preteku oklicnega roka bo sodišče nadaljevalo s tem zapuščinskim postopkom in ga zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 19. 6. 2020

AAA Zlata odličnost