Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020

Kazalo

D 255/2019 Os-2167/20, Stran 1561
Okrajno sodišče v Grosupljem, Adamičeva 6, 1290 Grosuplje v zapuščinski zadevi po pokojni Frančiški Šporar, roj. 17. 5. 1924, umrla 1. 9. 2019, nazadnje stan. Videm 63, Videm Dobrepolje, sodišče za potrebe izdaje sklepa o dedovanju izdaja oklic neznanim dedičem.
Po doslej znanih podatkih je bil zapustnik ob smrti samski, brez otrok in brez drugih sorodnikov. Ker za dediča Franka Šporarja, nazadnje stanujoč nekje v Kanadi, ni znano prebivališče, se poziva tudi morebitne druge dediče, ki bi lahko bili poklicani k dedovanju.
S tem oklicem sodišče poziva neznane dediče po pokojni, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski/spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS.
Po preteku enega leta bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 4. 6. 2020

AAA Zlata odličnost