Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020

Kazalo

D 48/2019 Os-2157/20, Stran 1561
Po pokojnem Toplak Dragu, rojen 16. 9. 1962, EMŠO 1609962501115, nazadnje stanujoč Gornji Ivanjci 11, Spodnji Ivanjci, ki je umrl 5. 12. 2018, po katerem se vodi zapuščinski postopek pred tukajšnjim Okrajnim sodiščem v Gornji Radgoni pod opr. št. D 48/2019 in po zaključenem oklicnem postopku, ki je potekel dne 12. 3. 2020, se ni javil in priglasil k dedovanju nihče, ki bi imel po zakonu pravico do dediščine po zapustniku in je tako šteti premoženje zapustnika, ki spada v zapuščino za premoženje brez dedičev.
Opozarja se, da bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zahteve zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Pojasnjuje se, da lahko pri tukajšnjem sodišču, ki vodi zap. postopek pridobite podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih.
Vse upnike se poziva, da lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju (ZD-C), Uradni list RS, št. 63/16.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 3. 6. 2020

AAA Zlata odličnost