Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020

Kazalo

D 50/2019 Os-2142/20, Stran 1561
Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku zapuščinski postopek po pok. Danijelu Mauerju, sinu Franca, roj. 3. 7. 1930, vdovcu, umrlemu 12. 11. 2018, nazadnje stalno stan. Gosposvetska ulica 3, Celje.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obveznostih.
Sodišče poziva upnike, da lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
V skladu z določbami 142.a člena in 142.b člena Zakona o dedovanju sodišče opozarja, da bo v primeru, če noben upnik ne bo v šestih mesecih od dneva objave oklica vložil zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Celju
dne 26. 5. 2020

AAA Zlata odličnost