Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020

Kazalo

VL 37309/2019 Os-2360/20, Stran 1560
Okrajno sodišče v Ljubljani – Centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Helena Pucelj, Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, proti dolžniku Ivanu Ivanov, Perzonali 32, Prevalje, ki ga zastopa zak. zast. odvetniška pisarna Karla Pajnik, Sejmiška cesta 4, Slovenj Gradec, zaradi izterjave 7.130,17 EUR, sklenilo:
Začasni zastopnik odv. Tone Kozelj, Glavni trg 39, Slovenj Gradec, se razreši.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Karla Pajnik, Sejmiška cesta 4, Slovenj Gradec.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2020

AAA Zlata odličnost