Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020

Kazalo

2769 VL 3778/2020 Os-2294/20, Stran 1560
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika: Gospodar upravljanje stanovanj in stanovanjskih hiš, zaključna dela v gradbeništvu, trgovina in inženiring, d.o.o. Ljubljana, matična št. 5540984000, davčna št. 19491573, Tržaška cesta 42, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Karlo Česen, po Odvetniška pisarna Alič & Kovač d.o.o., Šmartinska cesta 130, Ljubljana, proti dolžniku Igorju Jakša, EMŠO 0203984500074, Rusjanov trg 2, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 96,09 EUR, sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Danijel Bertoncelj, Kesetova 1, 1420 Trbovlje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 6. 2020

AAA Zlata odličnost