Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020

Kazalo

Ob-2451/20, Stran 1525
Javni razpis 
za sklenitev Javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta »Posodobitev omrežja javne razsvetljave in zagotavljanja osvetlitve na območju Mestne občine Maribor«
1. Povabilo k oddaji prijave: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor (v nadaljevanju: koncedent), na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in Odloka o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta posodobitve omrežja javne razsvetljave in zagotavljanja osvetlitve na območju Mestne občine Maribor (MUV, št. 14, 18. 5. 2020) objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta »Posodobitev omrežja javne razsvetljave in zagotavljanja osvetlitve na območju Mestne občine Maribor«. Prijavitelje vljudno vabimo k oddaji prijave, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu s predmetno razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni strani koncedenta: http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=615
2. Predmet koncesije: predmet javno-zasebnega partnerstva je izvedba posodobitve omrežja javne razsvetljave z zamenjavo obstoječih svetilk in zagotavljanje osvetlitve v obdobju trajanja javno-zasebnega partnerstva na celotnem območju Mestne občine Maribor, skladno s 3. členom koncesijskega akta (Odlok o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta posodobitve omrežja javne razsvetljave in zagotavljanja osvetlitve na območju Mestne občine Maribor (MUV, št. 14, 18. 5. 2020). Celotno poslovno tveganje za izvajanje javno-zasebnega partnerstva nosi zasebni partner, zato se javno-zasebno partnerstvo skladno s 27. členom zakona izvede v obliki koncesijskega razmerja (koncesija storitve).
3. Zahteve glede vsebine prijave ter kraj in rok za predložitev prijav: zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.
4. Rok za prijavo
Končni rok za prejem prijav je 8. 9. 2020 do 9. ure. Prijave morajo do navedenega roka prispeti na naslov: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija). Javno odpiranje prijav bo potekalo dne 8. 9. 2020 ob 13. uri v sejni sobi Mestne občine Maribor – Dvorani generala Maistra (soba 215).
5. Pogoji in merila za izbor ter postopek izbire: pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so podana v razpisni dokumentaciji. Prav tako so merila in postopek izbire opisani v razpisni dokumentaciji.
6. Kontaktni podatki
Kontaktna oseba: Vili Eisenhut ali Andraž Mlaker
Elektronski naslov: vili.eisenhut@maribor.si ali andraz.mlaker@maribor.si
Telefonski kontakt: 02/22-01-412 (g. Eisenhut), 02/220-14-17, 040/620-900 (g. Mlaker)
Mestna občina Maribor 

AAA Zlata odličnost