Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020

Kazalo

X Pd 109/2020 Os-2042/20, Stran 1148
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na podlagi 51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih – ZDSS-1 obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem: SINDIKAT VOJAKOV SLOVENIJE, Ob parku 4, Slovenska Bistrica, in nasprotnim udeležencem: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 2, Ljubljana, zaradi: veljavnosti pogodbe o zagotavljanju pogojev za sindikalno delo.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, imajo možnost, da se postopka udeležijo (prvi odstavek 51. člena ZDSS-1). Svojo udeležbo v postopku lahko prijavijo ves čas postopka, na naroku ali s pisno vlogo (drugi odstavek 51. člena ZDSS-1).
Pripravljalni in prvi narok za glavno obravnavo je razpisan na dan 27. 8. 2020 ob 9. uri, razpravna dvorana 3/III. nadstropje, Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Resljeva 14, Ljubljana.
To obvestilo je objavljeno na oglasni deski in na spletni strani tega sodišča od dne 21. 5. 2020.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 21. 5. 2020