Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020

Kazalo

N 27/2019 Os-2007/20, Stran 1147
Okrajno sodišče v Postojni vodi nepravdni postopek na predlog predlagatelja Mateja Petkovšek, Planina 83, Planina, ki ga zastopa Luka Skvarča, odvetnik v Cerknici, zoper nasprotno udeleženko Marijo Bauman, rojena Simčič, zadnji znan naslov Gornja Planina 87, Planina, sedaj neznanega bivališča, zaradi razglasitve nasprotne udeleženke za mrtvo.
O pogrešani je znano le to, da je njen rojstni priimek Simčič, da je postala lastnica nepremičnega premoženja dne 22. 10. 1916 na podlagi prisojila po Janezu Baumanu ter na podlagi dogovora z dne 22. 10. 1915, in da je takrat živela na naslovu Gornja Planina 114.
Sodišče poziva Marijo Bauman, rojeno Simčič, da se oglasi, ter vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti Marije Bauman, rojene Simčič, da to sporočijo sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer jo bo po poteku tega roka sodišče razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 8. 5. 2020