Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020

Kazalo

I D 282/1985 Os-1961/20, Stran 1147
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je pod opr. št. I D 282/1985 v teku zapuščinski postopek po pok. Tomislavu Kastelic, sin Marijana, rojen 2. 1. 1956, umrl 6. 1. 1985, nazadnje stanujoč Tabor 4, Ljubljana, državljan SR Slovenije in SFRJ.
S sklepom o dedovanju Temeljnega sodišča v Ljubljani, Enote v Ljubljani, opr. št. I D 282/85 z dne 11. 9. 1988, so bili za dediče po pok. Tomislavu Kastelicu na podlagi zakonitega dedovanja proglašeni njegova teta Vekoslava Dolenc, njegov stric Blaž Jesenko, njegovi polbratranci Drago Svetičič, Janez Svetičič, Miro Kastelic, Miroslav Slavko Kovič, Peter Kovič (Steiner), Vinko Kovič in Zdenko Stavanja ter njegove polsestrične Julija Kunc, Blagica Bobik, Majda Anischuk in Milojka Mazi. Po opravljenih poizvedbah je sodišče ugotovilo, da sta dediča Vinko Kovič in Majda Anischuk že pokojna, ne razpolaga pa sodišče s popolnimi podatki o njunih dedičih, temveč ima le podatek, da je Vinko Kovič zapustil sina Cvetana Kovača, neznanega rojstnega datuma in naslova bivališča in hčer Blagico Brus, neznanega rojstnega datuma in znanega naslova bivališča, Majda Anischuk pa je zapustila sina Michaela in hčer Ljubo, oba živeča v Kanadi, neznanih priimkov, rojstnih datumov in naslovov bivališča.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva navedene dediče in vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona ali oporoke, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica v Uradnem listu RS in na sodni deski sodišča. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter izdalo dodatni sklep o dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2020