Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020

Kazalo

D 175/2019 Os-1862/20, Stran 1145
V skladu s 142.a členom Zakona o dedovanju vas obveščamo o zapuščini brez dedičev.
Podatki o zapustniku: Bojan Kežman, rojen 27. 11. 1968, EMŠO 2711968500199, umrl 17. 6. 2019, nazadnje stanujoč Mali Obrež 3, p. Dobova.
Opravilna številka zapuščinske zadeve: D 175/2019.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko Slovenijo (9. člen Zakona o dedovanju), če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 27. 3. 2020