Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020

Kazalo

II N 74/2020 Os-1883/20, Stran 1145
Okrožno sodišče na Ptuju je po okrožni sodnici Albini Šmid, v nepravdni zadevi predlagatelja Državno odvetništvo Republike Slovenije, Zunanji oddelek na Ptuju, Jadranska ulica 12, Ptuj, zoper nasprotno udeleženko Manuelo Strmšek, Ruška cesta 81/a, Maribor, ki jo zastopa začasna zastopnica Metka Matjašič Šerdoner, odvetnica na Ptuju, zaradi določitve preživnine za mld. otroka, dne 10. aprila 2020 sklenilo:
Predlogu predlagatelja se ugodi in se nasprotni udeleženki Manueli Strmšek postavi začasna zastopnica odvetnica Metka Matjašič Šerdoner, Potrčeva cesta 4/a, Ptuj.
Postavljena začasna zastopnica ima v predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Te pravice ima začasna zastopnica od dneva postavitve do tedaj, dokler nasprotna udeleženka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče na Ptuju 
dne 10. 4. 2020