Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020

Kazalo

II N 43/2020 Os-1871/20, Stran 1145
Okrožno sodišče na Ptuju je po višji sodnici Albini Hrnec Pečnik, v nepravdni zadevi predlagatelja Državno odvetništvo Republike Slovenije, Zunanji oddelek na Ptuju, Jadranska ulica 12, Ptuj, zoper nasprotna udeleženca: 1. Sultanija Bajrić, Rajh Nade ulica 4, Ljutomer, 2. Jasmin Horvat, Cvetna ulica 35, Lendava, ki ga zastopa začasna zastopnica Metka Matjašič Šerdoner, odvetnica na Ptuju, zaradi določitve preživnine za mld. otroke, dne 27. marca 2020 sklenilo:
Predlogu predlagatelja se ugodi in se drugemu nasprotnemu udeležencu Jasminu Horvatu postavi začasna zastopnica odvetnica Metka Matjašič Šerdoner, Potrčeva cesta 4/a, Ptuj.
Postavljena začasna zastopnica ima v predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Te pravice ima začasna zastopnica od dneva postavitve do tedaj, dokler drugi nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče na Ptuju 
dne 27. 3. 2020