Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020

Kazalo

I 186/2020 Os-1991/20, Stran 1145
Okrajno sodišče v Mariboru je po strokovnem sodelavcu Lačen Urošu, višjem pravosodnem svetovalcu, v izvršilni zadevi upnika Kommunio, upravljanje nepremičnin, d.o.o., matična št. 5778638000, davčna št. 44041209, Metelkova ulica 7B, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Bratuša Ažnik, odvetniške storitve, d.o.o., Črtomirova ulica 11, Maribor, zoper dolžnika Uroša Babaji Krajnc, EMŠO 0110974500310, Zagrebška cesta 72, Maribor, zaradi izterjave 317,39 EUR s pp, o postavitvi začasnega zastopnika dolžniku, izven naroka, dne 8. maja 2020 sklenilo:
Dolžniku Urošu Babaji Krajnc, EMŠO 0110974500310, Zagrebška cesta 72, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico dr. Urško Kežmah, Titova cesta 2A, 2000 Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 5. 2020