Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020

Kazalo

VL 85774/2018 Os-1980/20, Stran 1145
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, ki jo zastopa odv. Odvetnik – Jure Ivančič, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 11, Maribor, proti dolžniku Samu Oman, Jadranska cesta 16C, Ankaran - Ancarano, ki ga zastopa zak. zast. odv. Kira Zorman, Ferrarska ulica 12, Koper - Capodistria – dostava, zaradi izterjave 25.389,99 EUR, sklenilo:
Dolžniku Samu Oman, Jadranska cesta 16C, Ankaran - Ancarano, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Kira Zorman, Ferrarska ulica 12, Koper.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 2. 2020